School


De Nederlandse vertaling van het McMaster Handwriting Assessment Protocol - 2nd edition


Schrijven met de hand is voor kinderen op de basisschool een belangrijke functionele vaardigheid en een van de belangrijkste expressiemiddelen voor hun gedachten, ideeën en inzichten. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die goed kunnen schrijven meer zelfvertrouwen en betere leerprestaties laten zien. Dit protocol is ontwikkeld als een gestructureerde schrijfobservatie voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8 van de basisschool.

Het protocol bestaat uit vier onderdelen:

1) Overleg met leerkracht, ouders en kind;

2) Observatie in de klas;

3) Observatie van het schrijven en

4) Analyse van de resultaten.

Deze vier stappen dragen bij aan professioneel redeneren als basis voor de interventie van kinderen met schrijfmoeilijkheden.

Dit protocol is gebaseerd op de interactietheorie, past in een occupation-based assessement en is gericht op het dagelijks handelen van kinderen op school.

Klik hieronder:

Handwriting protocol